Loading

Prof. Dr.

Taki DEMİR

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

İletişim

tdemir@subu.edu.tr

Güncellenme Tarihi : 28-09-2023 14:48

ULUSAL :
1
SAKARYA YÖRESİNDE ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK SOFRALIK FEİJOA (Acca sellowiana Berg.) GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
BEYHAN ÖMER, DEMİR TAKİ, Güneş Zühal , Bahçe, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
SAKARYA YÖRESİNDE ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK SOFRALIK FEİJOA (Acca sellowiana Berg.) GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
DEMİR TAKİ, BEYHAN ÖMER, ŞAHİN ZÜHAL , Bahçe 54, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
Sakarya Yöresinde Antioksidan İçeriği Yüksek Sofralık Feijoa (Acca sellowiana Berg.) Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
BEYHAN ÖMER, DEMİR TAKİ, ŞAHİN ZÜHAL , Bahçe, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY, PHENOLIC COMPOUNDS AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF CHERRY LAUREL GENOTYPES (LAUROCERASUS OFFICINALIS R.) GROWN IN SAKARYA PROVINCES OF TURKEY
BEYHAN ÖMER,YURT BAYRAM,DEMİR TAKİ , Bahçe, 2018
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
5
Determination of Antioxidant Activitiy, Phenolic Compounds and Biochemical Properties of Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis R.) Grown in Sakarya/Turkey.
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,YURT BAYRAM , Bahçe, 2018
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
Genoprotective Potential of Total Anthocyanin Extracted from Prunus avium
BERBER AHMET ALİ, BERBER NURCAN, SÖNMEZ FATİH, DEMİR TAKİ, Aygün Betül, Doğancı Merve Ayşe, AKSOY HÜSEYİN , Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
7
Genoprotective Potential of Total Anthocyanin Extracted from Prunus avium
BERBER AHMET ALİ,SÖNMEZ FATİH,BERBER NURCAN,DEMİR TAKİ,merve ayşe doğancı,betül aygün,AKSOY HÜSEYİN , Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
8
Prunus avium’dan Ekstrakte Edilen Total Antosiyaninlerin Genoprotektif Etkisi
BERBER AHMET ALİ,BERBER NURCAN,SÖNMEZ FATİH,DEMİR TAKİ,Aygün Betül,Doğancı Merve Ayşe,AKSOY HÜSEYİN , SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
9
Dünyada Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.) Yetiştiriciliği ve Ülkemiz Meyveciliği Açısından Feijoa Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2016
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Derleme Makale
10
Sakarya İlinde Meyvecilik Potansiyeli Sorunları ve Çözüm Önerileri
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2016
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale
11
Sakarya İlinde Dış Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Önerileri
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,YILMAZ MUSTAFA,GÜREL ALİ , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2015
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale
12
Süs Bitkileri Sektörü Hangi Bakanlığa Bağlı Olmalı
DEMİR TAKİ , Plant, 2015
Ulusal   Hakemsiz     Yorum
13
Türk Fındık Çeşitlerinin RAPD Markörleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi
DEMİR TAKİ , Tez, 2004
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Araştırma Notu
14
Bazı Çimlenmeyi Uyarıcı İşlemler ve Tüplü Yetiştiriciliğin Cevizde Tohum Çimlenmesi ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri
BEYHAN N, DEMİR T, MARANGOZ D , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999
Ulusal   Hakemli   CAB ABSTRACT   Özgün Makale
15
Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
BEYHAN N, SERDAR Ü, DEMİR T , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999
Ulusal   Hakemli   CAB ABSTRACT, AGRICOLA   Özgün Makale
16
GA3 ve Katlama Uygulamalarının Fındıkta Tohum Çimlenmesi ile Açıkta ve Tüplü Çöğür Gelişimi Üzerine Etkisi
BEYHAN NERİMAN,KANDEMİR DİLEK,DEMİR TAKİ , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 1999
Ulusal   Hakemli   CAB Abstract ULAKBIM-TUBITAK   Özgün Makale
17
GA3 ve Katlama Uygulamalarının Fındıkta Tohum Çimlenmesi İle Açıkta ve Tüplü Çöğür Gelişimi Üzerine Etkisi
BEYHAN NERİMAN,KANDEMİR DİLEK,DEMİR TAKİ , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999
Ulusal   Hakemli   CAB ABSTRACT, AGRICOLA   Özgün Makale
18
Farklı azot dozlarının Palaz fındık çeşidinde verim meyve kalitesi ve beslenme üzerine etkisi
BEYHAN NERİMAN,DEMİR TAKİ,SÜRÜCÜ ABDULKADİR , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998
Ulusal   Hakemli   CAB ABSTRACT;   Özgün Makale
19
Paclobutrazolun Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
BEYHAN NERİMAN,DEMİR TAKİ , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997
Ulusal   Hakemli   CAB ABSTRACT, AGRICOLA   Özgün Makale
20
Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma
DEMİR TAKİ , Yüksek Lisans Tezi, 1997
Ulusal   Hakemli   ULAKBİM   Araştırma Notu
ULUSLARARASI :
1
Black Sea Journal of Agriculture
BALIK HÜSEYİN İRFAN, DEMİR TAKİ, BEYHAN ÖMER , Black Sea Journal of Agriculture, 2023
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
Nutrition Media Optimization Study in Micropropagation: Phormium tenax (New Zealand Flax)
BABALI NESLİHAN, DEMİR TAKİ , Journal of Agricultural Biotechnology (JOINABT), 2022
Uluslararası   Hakemli   CiteFactor   Özgün Makale
3
Synthesis of Nano Iron Oxide and Investigation of Its Use as a Fertilizer Ingredient
BABALI NESLİHAN, ALAYLI AZİZE, NADAROĞLU HAYRUNNİSA, DEMİR TAKİ , International Journal of Innovative Research and Reviews, 2022
Uluslararası   Hakemli   Nanoteknoloji   Özgün Makale
4
Synthesis of Nano Iron Oxide and Investigation of Its Use as a Fertilizer Ingredient
BABALI NESLİHAN, ALAYLI AZİZE, NADAROĞLU HAYRUNNİSA, DEMİR TAKİ , International Journal of Innovative Research and Reviews, 2022
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, PKP Index, Road; RootIndexing; DRJI, BASE; DergiPark; ESJI; Academic Resource Index; IPIndexing Portal; iCi   Özgün Makale
5
The Effect of Total Anthocyanins Extracted From Sweet Cherry Cultivars on Carbonic Anhydrases and Antioxidant Activity
SÖNMEZ FATİH, güneşli zuhal, DEMİR TAKİ, ÇIKRIKÇI KÜBRA, ERGÜN ADEM, GENÇER NAHİT, ARSLAN OKTAY , Erwerbs-Obstbau, 2022
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
6
The Effect of Total Anthocyanins Extracted From Sweet Cherry Cultivars on Carbonic Anhydrases and Antioxidant Activity
SÖNMEZ FATİH, ŞAHİN ZÜHAL, DEMİR TAKİ, CIKRIKCI KUBRA, ERGUN ADEM, GENÇER NAHİT, ARSLAN OKTAY , ERWERBS-OBSTBAU, 2022
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
7
The Effects of Different Micronutrient Fertilizers on cv. Tombul Hazelnut Yield and Certain Nut Properties
HORUZ AYHAN, GÜNEŞ ADEM, TURAN METİN, DEMİR TAKİ, SERDAR ÜMİT, Ozlu Ekrem, KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, Fırıldak Gülay , Erwerbs-Obstbau, 2021
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
8
The Effects of Different Micronutrient Fertilizers on cv. Tombul Hazelnut Yield and Certain Nut Properties
HORUZ AYHAN, GÜNEŞ ADEM, TURAN METİN, DEMİR TAKİ, SERDAR ÜMİT, ÖZLÜ Ekrem, KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, FIRILDAK Gülay , Erwerbs-Obstbau, 2021
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
9
A Research on Micropropagation of Loropetalum chinense
BABALI NESLİHAN,DEMİR TAKİ , JOINABT, 2020
Uluslararası   Hakemli   Crossref COPE CrossMark   Özgün Makale
10
Determination of Some Important Pomological and Biochemical Properties of the Genotypes of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.)Selected in Bolu Province in Turkey
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,ZENGİNBAL HAMDİ , JOINABT, 2020
Uluslararası   Hakemli   Crossref COPE CrossMark   Özgün Makale
11
Effects of Some Rhızobacterıa and Indole-3-Butyric Acid on Rooting of Black and White Mulberry Hardwood Cutting.
ZENGİNBAL HAMDİ,DEMİR TAKİ , The Journal of Animal Plant Sciences, 2018
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
12
THE GRAFTING SUCCESS OF FOURTEEN GENOTYPES GRAFTED ON THREE DIFFERENT ROOTSTOCKS ON PRODUCTION OF SWEET CHERRY (Prunus avium L.) SAPLING
ZENGİNBAL HAMDİ,DEMİR TAKİ,DEMİRSOY HÜSNÜ,BEYHAN ÖMER , Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 2017
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
13
The grafting success of fourteen genotypes grafted on three different rootstocks on production of sweet cherry (Prunus avium L.) sapling
ZENGİNBAL HAMDİ,DEMİR TAKİ,DEMİRSOY HÜSNÜ,BEYHAN ÖMER , Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 2017
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
14
The graftıng success of fourteen genotypes grafted on three different rootstocks on production of sweet cherry (Prunus avium L.) sapling
ZENGİNBAL HAMDİ,DEMİR TAKİ,DEMİRSOY HÜSNÜ,BEYHAN ÖMER , Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 2017
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
15
Dünyada Feijoa Feijoa sellowiana Berg Yetiştiriciliği ve Ülkemiz Meyveciliği Açısından Feijoa Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   CAB Abstract   Derleme Makale
16
Dünyada Feijoa Feijoa sellowiana Berg Yetiştiriciliği ve Ülkemiz Meyveciliği Açısından Feijoa Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale
17
Feijoanın Feijoa sellowiana Berg Biyokimyasal Özellikleri Tıbbi ve Farmakolojik Kullanım Alanları
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,EYDURAN SADİYE PERAL , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   CAB ABSRACT   Derleme Makale
18
In Vitro Inhibition Effects on Erythrocyte Carbonic Anhydrase I And II and Structure Activity Relationships of Cumarylthiazole Derıvatives
ZENGİN KURT BELMA,SÖNMEZ FATİH,GÖKÇE BAŞAK,ERGÜN ADEM,GENÇER NAHİT,DEMİR TAKİ,ARSLAN OKTAY,KÜÇÜKİSLAMOĞLU MUSTAFA , Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2016
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
19
In vitro inhibition effects on erythrocyte carbonic anhydrase I and II and structure activity relationships of cumarylthiazole derivatives
ZENGİN KURT BELMA,SÖNMEZ FATİH,GÖKÇE BAŞAK,ERGÜN ADEM,GENÇER NAHİT,DEMİR TAKİ,ARSLAN OKTAY,KÜÇÜKİSLAMOĞLU MUSTAFA , Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2016
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
20
In vitro inhibition effects on erythrocyte carbonic anhydrase I and II and structure activity relationships of cumarylthiazole derivatives
ZENGİN KURT BELMA,SÖNMEZ FATİH,GÖKÇE BAŞAK,ERGÜN ADEM,GENÇER NAHİT,DEMİR TAKİ,ARSLAN OKTAY,KÜÇÜKİSLAMOĞLU MUSTAFA , Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2016
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
21
In vitro inhibition effects on erythrocyte carbonic anhydrase I and II and structure-activity relationships of cumarylthiazole derivatives
ZENGİN KURT BELMA, SÖNMEZ FATİH, GÖKÇE BAŞAK, ERGÜN ADEM, GENÇER NAHİT, DEMİR TAKİ, ARSLAN OKTAY, KÜÇÜKİSLAMOĞLU MUSTAFA , Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2016
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
22
In vitro inhibition effects on erythrocyte carbonic anhydrase I and II and structure-activity relationships of cumarylthiazole derivatives
ZENGİN KURT BELMA,SÖNMEZ FATİH,GÖKÇE BAŞAK,ERGÜN ADEM,GENÇER NAHİT,DEMİR TAKİ,ARSLAN OKTAY,KÜÇÜKİSLAMOĞLU MUSTAFA , Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2016
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
23
Sakarya İlinde Meyvecilik Potansiyeli Sorunları ve Çözüm Önerileri
DEMİR TAKİ,BEYHAN ÖMER , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   CAB ABSTRACT Ulakbim   Derleme Makale
24
INHIBITION OF CARBONIC ANHYDRASE I AND II WITH TOTAL ANTHOCYANINS EXTRACTED FROM SWEET CHERRY CULTIVARS
DEMİR TAKİ,Gunesli Zuhal,Sonmez Fatih,BİLEN ÇİĞDEM,Yavuz Emre,GENÇER NAHİT , Environmental Engineering and Management Journal, 2015
Uluslararası   Hakemli   SCI   Özgün Makale
25
Inhibition of Carbonic Anhydrase I and II with Total Anthocyanins Extracted from Sweet Cherry Cultivars
ŞAHİN ZÜHAL,SÖNMEZ FATİH,DEMİR TAKİ,GENÇER NAHİT , Environmental Engineering and Management Journal, 2015
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
26
Inhibition of carbonic anhydrase I and II with total anthocyanins extracted from sweet cherry cultivars
DEMİR TAKİ,GÜNEŞLİ ZUHAL,SÖNMEZ FATİH,BİLEN ÇİĞDEM,YAVUZ EMRE,GENCER NAHİT , Environmental Engineering and Management Journal, 2015
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
27
Sakarya İli nde Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Potansiyeli Problemleri ve Çözüm Önerileri
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ,YILMAZ MUSTAFA,GÜREL ALİ , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   FAO/AGRIS; Geobase & EMBiology ; EMBASE; SCOPUS; EBSCO; FISHLIT; INDEX COPERNICUS; CAB ABSRACT; JOURNALSEEK; Anatolian INDEX; DOAJ; Tübitak Ulakbim Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (TVBBVT); Forest Science Database; Zoological record; ISI Master Journals   Özgün Makale
28
Molecular characterization of Turkish hazelnut cultivars and accessions
DEMİR TAKİ , The Journal of Animal & Plant Sciences, 2014
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
29
Determination of carotenoid organic acid and sugar content in some sweet cherry cultivars grown in Sakarya Turkey
DEMİR TAKİ , Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE), 2013
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
30
Extraction and Biological Activity of Total Anthocyanins from Sweet Cherry Cultivars as Polyphenol Oxidase Inhibitors
DEMİR TAKİ,SÖNMEZ FATİH,Çiğdem Bilen,GENÇER NAHİT , Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013
Uluslararası   Hakemli   ournal Citation Reports/Science Edition; Biological Abstracts; Zoological Record (Thomson Zoological Limited); Biosis; Index Copernicus (ICV=6.47 in 2005); (ICV=9 in 2006);BiologyBrowser database; Embase; Scopus; Chemical Abstract Service (CAS); CABI (Serials Cited); IFIS; FSTA; Scirus Elsevier; Scirus; Med Bio World; Apic. Abstracts; Forest Science Database; FAO-Agris-Caris or Agora; Pascal Database; Master Journal List; JFAE journal listing; CSA guide to discovery   Özgün Makale
31
Extraction and biological activity of total anthocyanins from sweet cherry cultivars as polyphenol oxidase inhibitors
DEMİR TAKİ,SÖNMEZ FATİH,BİLEN ÇİĞDEM,GENÇER NAHİT , Journal of Food Agriculture & Environment, 2013
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
32
Extraction and biological activity of total anthocyanins from sweet cherry cultivars as polyphenol oxidase inhibitors
DEMİR TAKİ,SÖNMEZ FATİH,BİLEN ÇİĞDEM,GENÇER NAHİT , Journal of Food Agriculture and Environment (JFAE), 2013
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
33
Identification of Sweet Cherry Cultivars Prunus avium L and Analysis of Their Genetic Relationship Using Microsatellite DNA Fingerprinting
TÜRET MÜGE,TÜRKEÇ AYDIN,DEMİR TAKİ , Journal of Agricultural Science, 2012
Uluslararası   Hakemli   AGRICOLA; Bibliography and Index of Geology; CAB Abstracts; CrossRef; EBSCOhost; Gale's Academic Databases; Google Scholar; IndexCopernicus; JournalTOCs; LOCKSS; Open J-Gate; PKP Open Archives Harvester; ProQuest; SHERPA/RoMEO; Standard Periodical Directory; Ulrich's; Universe Digital Library; WorldCat   Özgün Makale
34
Identification of Sweet Cherry Cultivars (Prunus avium L.) and Analysis of Their Genetic Relationship Using Microsatellite DNA Fingerprinting
TÜRKEÇ AYDIN,SayarTüret Müge,DEMİR TAKİ , Journal of Agricultural Science, 2012
Uluslararası   Hakemli   CAB, Agricola   Özgün Makale
35
Molecular characterization of sweet cherry genetic resources in Giresun Turkey
DEMİR TAKİ,DEMİRSOY LEYLA,DEMİRSOY HÜSNÜ,KAÇAR YILDIZ,YILMAZ MUHARREM,MACİT İDRİS , Fruits, 2011
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
36
Molecular characterization of sweet cherry genetic resources
DEMİR TAKİ,DEMİRSOY LEYLA,DEMİRSOY HÜSNÜ,KAÇAR YILDIZ,YILMAZ M,Macit İdris , Fruits, 2011
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
37
Effects of SO2 Application on Drying Time and Some Quality Characteristics of Dried Fruits on the Hacıhaliloglu Apricot Prunus armeniaca L Variety
BEYHAN ÖMER,DEMİR TAKİ , Journal of Applied Biological Sciences, 2009
Uluslararası   Hakemli   FAO/AGRIS; Geobase & EMBiology ; EMBASE; SCOPUS; EBSCO; FISHLIT; INDEX COPERNICUS; CAB ABSRACT; JOURNALSEEK; Anatolian INDEX; DOAJ; Tübitak Ulakbim Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (TVBBVT); Forest Science Database; Zoological record; ISI Master Journals   Özgün Makale
38
Identification of Some Sweet Cherry Cultivars Grown in Amasya by Rapd Markers
DEMİRSOY LEYLA,DEMİR TAKİ,DEMİRSOY HÜSNÜ,KAÇAR YILDIZ,YILMAZ MUHARREM,MACİT İDRİS , Acta Horticulturae, 2008
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
39
Comparisons of Methods and Time of Budding in Kiwifruit Actinidia deliciosa A Chev
ZENGİNBAL HAMDİ,ÖZCAN MUHARREM,HAZNEDAR AYHAN,DEMİR TAKİ , InternationalJournal of Natural and Engineering Sciences, 2007
Uluslararası   Hakemli   FAO/AGRIS; Geobase & EMBiology; EMBASE; SCOPUS; EBSCO; FISHLIT; INDEX COPERNICUS; CAB ABSRACT; JOURNALSEEK; Anatolian INDEX; DOAJ; Tübitak Ulakbim Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (TVBBVT); Forest Science; Database; Zoological record; ISI Master Journals   Özgün Makale
40
Comparisons of methods and time of budding in kiwifruit ( Actinidia deliciosa A . Chev)
ZENGİNBAL HAMDİ,ÖZCAN MUHARREM,HAZNEDAR AYHAN,DEMİR TAKİ , International Journal of Natural Engineering Sciences, 2007
Uluslararası   Hakemli   Dergi Park, Google scholary   Özgün Makale
41
Leaf Area Prediction Model For Some Kiwifruit Actinidia chinensis Planch Cultivars
ZENGİNBAL HAMDİ,UZUN SEZGİN,ÖZCAN MUHARREM,DEMİR TAKİ , Journal of Plant Sciences, 2007
Uluslararası   Hakemli   ASCI-Database; CABI; Cambridge Scientific Abstract; Chemical Abstract Services; FSTA; Google Scholar; ProQuest; SCIMAGO; SCOPUS   Özgün Makale
42
An Investigation on the Propagation of Kiwifruit Actinidia deliciosa A Chev by Grafting under Turkey Ecological Conditions
ZENGİNBAL HAMDİ,ÖZCAN MUHARREM,DEMİR TAKİ , International Journal of Agricultural Research, 2006
Uluslararası   Hakemli   ASCI-Database, CABI, Cambridge Scientific Abstract, Chemical Abstract Services, FSTA , Google Scholar, SCIMAGO, SCOPUS   Özgün Makale
43
An investigation on the propagation of kiwifruit (Actinidia deliciosa A. Chev.) by grafting under Turkey ecological conditions
ZENGİNBAL HAMDİ,ÖZCAN MUHARREM,DEMİR TAKİ , International Journal of Agricultural Research, 2006
Uluslararası   Hakemli   ASCI-Database, CABI, Cambridge Scientific Abstract, Chemical Abstract Services, FSTA, Google Scholar, SCIMAGO, SCOPUS   Özgün Makale
44
Selection of Promising Walnut Genotypes in Samsun Province in Turkey
BEYHAN NERİMAN,DEMİR TAKİ , Journal of Agronomy, 2006
Uluslararası   Hakemli   ASCI, CABI, CSA, CAS, EMBASE, FSTA, SCIMAGO, SCOPUS, DOAJ   Özgün Makale
45
Selection of Promising Walnut Genotypes in Samsun Province in Turkey
BEYHAN NERİMAN,DEMİR TAKİ , Journal of Agronomy, 2006
Uluslararası   Hakemli   ASCI, CABI, CSA, CAS, EMBASE, FSTA, SCIMAGO, SCOPUS, DOAJ   Özgün Makale
46
The Effects of B Zn Fertilization on Yield Cluster Drop and Nut Traits in Hazelnut
SERDAR ÜMİT,HORUZ AYHAN,DEMİR TAKİ , Journal of Biological Sciences, 2005
Uluslararası   Hakemli   AGRICOLA; AGRIS; ASCI-Database; CABI; Cambridge Scientific Abstract; Chemical Abstract Services; Directory of Open Access Journals; EMBASE; FSTA; Google Scholar; ISI Web of Knowledge; SCIMAGO; SCOPUS; Thomson ISI   Özgün Makale
47
Yield drop and nut traits of some Turkish hazelnut cultivars
SERDAR ÜMİT,DEMİR TAKİ , Hort. Scı. (Prague), 2005
Uluslararası   Hakemli   CAB Abstracts, Horticulturae Abstracts, BIOSIS Previews, EMBiology, Plant Breeding Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, SCOPUS   Özgün Makale
48
Analiysis of polymorphisim in several Turkish Almonds
KÜDEN AYZİN,KAÇAR YILDIZ,KÜDEN ALİ,BAYAZIT SAFDER,çömlekçioğlu Songül,DEMİR TAKİ , Acta, 2004
Uluslararası   Hakemli   ıshs   Özgün Makale
49
Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma
DEMİR TAKİ,BEYHAN NERİMAN , Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 2000
Uluslararası   Hakemli   AGRICOLA   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi (II Aşama: Tozlayıcı Çeşit Adaylarının Verim ve Kaliteye Etkileri)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
2
Türkiye'de Yetişen ve Süs Bitkisi Potansiyeli Olan Bazı Sulak Alan Bitkilerinde Çoğaltma, Yetiştirme, Muhafaza ve Doğal Yetişme Ortamı Özellikleri Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor
3
Yeşil Sentez Metodu ile Demir Oksit (Fe2O3) Nanopartikül Sentezi ve Nano-Gübre İçeriği Olarak Süs Bitkilerinin(Çin püskülü, Duman ve Alev Ağacı) Yetiştirilmesinde Kullanılması
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
4
FINDIKTA TOZLAYICI ÇEŞİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ (1.AŞAMA: TOZLAYICI ÇEŞİT ADAYLARININ SURVEYİ VE ÇİÇEK TOZU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
5
Sakarya Bölgesinde Yetiştirilen Ayvalarda Kadmiyum Stresinde Polen Çimlenmesi ve Tüp Uzunluğu Üzerine Brassinosteroidin Etkileri
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
6
Türkiye'de Yetişen Ve Süs Bitkisi Potansiyeli Olan Bazı Sulak Alan Bitkilerinde Çoğaltma, Yetiştirme, Muhafaza Ve Doğal Yetişme Ortamı Özellikleri Üzerine Araştırmalar
-Tübitak 1001, Devam Ediyor
7
Sakarya İlinde Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinin Klon Seleksiyonu
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
8
Cevizde Tür ve Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemleri Kullanılarak Üretilmesi ve Mikro ya da Mini Aşılı Ticari Üretim Proseslerinin Belirlenmesi
-Tübitak 1505, Tamamlandı
9
Sakarya Bölgesinde Antioksidan İçeriği Yüksek Sofralık Feijoa (Acca Sellowiana Berg) Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
10
Sakarya Bölgesi’nde Antioksidan İçeriği Yüksek Sofralık Feijoa (Acca sellowiana Berg.) Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
ARAŞTIRMA PROJESİ, Tamamlandı
11
Pamukova Ekolojik Koşullarında Bozulmakta Olan Bir Yeşil Alan Vejetasyonunun Üstten Tohumlama ve Gübreleme Yöntemiyle Islahı Üzerine Bir Araştırma
ARAŞTIRMA PROJESİ, Tamamlandı
12
Karayemişlerdeki Antosiyanin Miktarının Belirlenmesi ve Bazı Enzimler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Hızlı Destek Projesi
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
13
Melezleme ve Seleksiyon Yolu İle Islah Edilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
14
TAGEM PROJESİ Çatı Proje Fındıkta Islah ÇalışmalarıAlt Proje Melezleme ve Seleksiyon Yolu İle Islah Edilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
15
Prunus Avium Kiraz Ekstraklarının Antigenotoksik Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
16
Prunus Avium Kiraz Ekstraklarının Antigenotoksik Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
17
Yaprak Açım Zamanını Bakımından Farklılık Gösteren Üç Fındık Çeşidinde Yeni Dizileme Yöntemleri Kullanılarak Transkriptom Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
18
Yaprak Açım Zamanını Bakımından Farklılık Gösteren Üç Fındık Çeşidinde Yeni Nesil Dizileme Yöntemleri Kullanılarak Transkriptom Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
19
Proje No 2013 28 12 001
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
20
BAP Proje No 2012 28 00 001
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
21
Kirazın Anavatanı Giresun’da Kiraz Gen Kaynaklarının Tespiti
-Tübitak 1001, Tamamlandı
22
TÜBİTAK Proje No TOVAG 104O113
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
23
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No Z 395
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
24
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje No Z 320
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
25
TÜBİTAK TOGTAG Proje No TARP 2009 İklim Faktörlerinin Fındıkta Embriyo Gelişimi ile Çiçek ve Meyve Dökümleri Üzerine Etkisi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
26
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No Z 235
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
LİSANS :
1
Yil :2022-2023 , Dil : Türkçe , Adı : BAHÇE BİTKİLERİ ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ, Saati :4
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : TOPRAK VE BİTKİ BESLEME, Saati :4
3
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ, Saati :4
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ, Saati :3
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : SERT KABUKLU MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ GELİŞMELER, Saati :3
3
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ, Saati :3
4
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları, Saati :3
ÖNLİSANS :
1
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ TANIMA I, Saati :3
2
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ TANIMA II, Saati :3
3
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ TANIMA III, Saati :3
4
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ VE TOPRAK ANALİZLERİ, Saati :4
5
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ ÜRETİM TEKNİĞİ, Saati :3
6
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI, Saati :3
7
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : ÇEVRE KORUMA, Saati :3
8
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : ÇEVRESEL ANALİZLER, Saati :4
9
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Bitki Tanıma I, Saati :3
10
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Bitki Tanıma II, Saati :3
11
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Bitki Üretim Tekniği, Saati :3
12
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Fidancılık Tekniği, Saati :3
DOKTORA :
1
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER, Saati :1
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - SAKARYA İLİNDE YETİŞTİRİLEN ÇAKILDAK FINDIK KLONLARININ VERİM VE BAZI MEYVE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Yazarlar : GÜRKAN PURLU
2
Sakarya Üniversitesi - 2020 - Nandina domestica (cennet bambusu) ve Loropetalum chinense (Çin püskülü) türlerinin mikroçoğaltım çalışmaları
Yazarlar : NESLİHAN BABALI
ÜYELİKLER :
1
Kestane Araştırma Grubu - Üye - 2019 - 2021
2
SATSO Tarım ve Hayvancılık Komisyonu - Başkan Yardımcısı - 2019 - 2021
3
SATSO Tarım ve Hayvancılık Komisyonu - Üye - 2019 -
4
Sakarya İli Toprak Koruma Kurulu - Üye - 2019 -
5
Ulusal Fındık Konseyi - Üye - 2019 - 2021
SANATSAL FAALİYETLER :
1
Geyve Ayva Fwstivali Jüri Üyeliği - TÜRKİYE - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Geyve/Sakarya
SANATSAL FAALİYETLER :
1
Geyve Ayva Festivali - TÜRKİYE - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Sakarya-Geyve
2
Pamukova Ayva Festivali - TÜRKİYE - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Pamukova Kent Meydanı / Sakarya
3
Pamukova Ayva, Tatlı ve Reçel Yarışması Jüri Üyeliği - TÜRKİYE - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Pamukova / Sakarya
4
Sakarya Büyükşehir Belediyesi En Güzel Bahçe Yarışması Jüri Üyeliği - TÜRKİYE - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - En Güzel Bahçe Yarışması